Preiseliste

A3+1 Apartments (4x)
UrlaubszeitPreis
20.06. — 10.07.33 €
10.07. — 20.08.40 €
20.08. — 20.06.33 €
A2+1 Apartments (2x)
UrlaubszeitPreis
20.06. — 10.07.25 €
10.07. — 20.08.29 €
20.08. — 20.06.25 €

Hinweis: Ortstaxe ist im Preis inbegriffen.